Spotkanie 1 marca 2014 r.

Serdecznie zapraszamy członków Oddziału oraz ich rodziny na spotkanie, które odbędzie się w dniu 1 marca 2014 r. o godz. 11.00
w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Końskich (sala EGIPCJANKA) przy ul. Mieszka I 4
. Spotkanie będzie poświęcone projektowi „Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, priorytet I Zatrudnienie i Integracja Społeczna działanie 1.3 Ogólnopolskie Programy Integracji i Aktywizacji Zawodowej realizowanemu przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego.

W projekcie udział mogą wziąć  osoby chore na stwardnienie rozsiane z terenu całej Polski w wieku powyżej 15 lat do 59 roku życia (kobiety) i 64 roku życia (mężczyźni), posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, niezatrudnione.

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej  poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem:

  • indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne i prawne,
  • warsztaty aktywizacji zawodowej i społecznej,
  • praktyczna nauka zawodu u pracodawcy,
  • szkolenia zawodowe,
  • nauka w szkole średniej, policealnej/pomaturalnej lub wyższej,
  • podjęcie zatrudnienia,
  • konsultacje lekarzy specjalistów,
  • wsparcie rehabilitacyjne.

Wsparciem będą objęte również osoby z najbliższego otoczenia chorych na SM:

  • indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne,
  • indywidualne i grupowe wsparcie prawne.

 

Permalink do tego artykułu: http://ptsrkonskie.org.pl/?p=323

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress