GALERIA

 

16 września 2018 r. w Opocznie odbył się bieg charytatywny „Wybiegamy Pomoc”, który został zorganizowany z myślą o chorych na stwardnienie rozsiane, członkach naszego Oddziału. Wydarzenie zorganizowane zostało przez: Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Roberta Telusa, Fundację „Dar dla Potrzebujących”, Powiat Opoczyński, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Końskich, MKS Volley Żelazny OPOCZNO Bieg rozpoczął się przedbiegiem dla dzieci do 15 roku życia o godzinie 12:00 na dystans 600 metrów, natomiast o godzinie 12:30 odbył się bieg dla kobiet i mężczyzn na dystans 5 km.

09 grudnia 2017 r. w Ośrodku Wypoczynkowym Łucznik w Sielpi odbyło się 5 już Spotkanie Wigilijne członków Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego oddział w Końskich. Na spotkanie licznie przybyli członkowie Stowarzyszenia oraz ich rodziny. Świątecznie udekorowane stoły już na początku stworzyły przytulną i domową atmosferę. Uroczystość rozpoczęła się przemówieniem dr Waldemara Broli Ordynatora Oddziału Neurologii Szpitala św Łukasza w Końskich jednocześnie Patrona Oddziału PTSR, który życzył wszystkim zebranym wytrwałości i realizacji zamierzonych celów. Następnie uczestnicy spotkania wspólnie podzielili się opłatkiem, życząc sobie wzajemnie przede wszystkim zdrowia i optymizmu. Po złożeniu życzeń wszyscy wspólnie zasiedli do stołów, które uginały się pod świątecznymi przysmakami. Nie zabrakło również ciepła i rodzinnej atmosfery. Salę przepełniały rozmowy i gromkie śmiechy. W miłej atmosferze czas upłynął bardzo szybko i choć tematów do rozmów było bardzo wiele, musieliśmy rozejść się do domów już wybiegając w myślach do następnego spotkania.

Od 26 listopada do 02 grudnia 2017 r. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Końskich realizowało projekt: „Aktywna rehabilitacja chorych na stwardnienie rozsiane szansą na zwiększenie ich samodzielności i zaradności.” Zadanie realizowane było przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w 2017 r. Głównym celem projektu było zwiększenie dostępności, osobom chorym na stwardnienie rozsiane, do rehabilitacji, zabiegów fizykalnych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

15 września 2017 r. po raz trzeci odbył się Przysuski Bieg Po Zdrowie. Podobnie jak w latach ubiegłych i tym razem bieg organizowany był z myślą o wsparciu chorych na stwardnienie rozsiane, podopiecznych naszego Stowarzyszenia. Zawody miały również na celu propagowanie zdrowego stylu życia. Wyznaczono dwie trasy biegu: Trasa Mega, której dystans obejmował 8,0 km, oraz trasa Mini o dystansie 4 km. Trasy były oznakowane i zabezpieczone przez Straż Pożarną. Start i Meta znajdowały się pod Urzędem Miasta i Gminy Przysucha. Do zawodów zgłosiło się ponad 90 osób. Przed samym biegiem zorganizowano wspólną rozgrzewkę, którą przeprowadzili organizatorzy. O godzinie 10.00 po sygnale Start uczestnicy wyruszyli w trasę. Większość uczestników wybrała trasę Mini, jednak znaleźli się również śmiałkowie, którzy pokonali trasę maxi. O godzinie 11.00 bieg zakończył się. Ukończyli go wszyscy startujący! Wszyscy uczestnicy otrzymali medale pamiątkowe. Następnie odbyło się ogłoszenie wyników biegu, oraz wręczenie pucharów w kategorii Kobiet i Mężczyzn w obu dystansach. Członkowie Stowarzyszenie przekazali również podziękowania i małe upominki wszystkim Sponsorom i Patronom, którzy wsparli tą szczytną inicjatywę. Pragniemy serdecznie podziękować Organizatorowi biegu – Centrum Ubezpieczeń „Pod Zegarem”, ul. Radomska 17, 26-400 Przysucha, w szczególności Pani Anecie Lerce i Panu Krzysztofowi Kępczyńskiemu, Sponsorom oraz wszystkim ludziom dobrej woli za wsparcie jakie udzieli Stowarzyszeniu. Gorące podziękowania należą się również Pani Agnieszce Zioło – członkowi Rady Oddziału!

W dniu 8 kwietnia 2017 r. w restauracji ,,U Motyla” w Końskich odbyło się Spotkanie wielkanocne członków PTSR oddział w Końskich. Spotkanie połączone było z warsztatami dotyczącymi tematyki SM, które poprowadzili dr n.med Waldemar Brola - Kierownik Oddziału Neurologicznego Szpital Specjalistyczny św. Łukasza w Końskich, oraz dr hab. n. med. Ewa Krzystanek - Katedra i Klinika Neurologii UCK Śląski Uniwesytet Medyczny w Katowicach

17 grudnia 2016 r w Restauracji "U Motyla" w Końskich odbyło się 4 już Spotkanie Opłatkowe członków Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego oddział w Końskich. Na spotkanie licznie przybyli członkowie Stowarzyszenia ich rodziny oraz zaproszeni goście. Świątecznie udekorowane stoły już na początku stworzyły przytulną i domową atmosferę. Uroczystość rozpoczęła się przemówieniem Wice Przewodniczącej PTSR Oddziału w Końskich – Marii Statkiewicz, która przywitała przybyłych na spotkanie członków Oddziału, oraz w imieniu Rady Oddziału złożyła wszystkim zebranym życzenia świąteczne. Następnie uczestnicy spotkania wspólnie podzielili się opłatkiem, życząc sobie wzajemnie przede wszystkim zdrowia i optymizmu. Po złożeniu życzeń wszyscy wspólnie zasiedli do stołów, które uginały się pod świątecznymi przysmakami. Nie zabrakło również ciepła i rodzinnej atmosfery. Salę przepełniały rozmowy i gromkie śmiechy. W tej miłej atmosferze czas upłynął bardzo szybko i choć tematów do rozmów było bardzo wiele, musieliśmy rozejść się do domów już wybiegając w myślach do następnego spotkania.

W dniach 26-30 września 2016 r. 20-osobowa grupa członków stowarzyszenia uczestniczyła w turnusie integracyjnym w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Polanika” w Chrustach. Uczestnicy uczestniczyli w zajęcia rehabilitacyjnych, zajęciach psychoterapeutycznych zarówno w grupowych jak i indywidualnych oraz w zajęciach integracyjnych (relaksacyjnych).

W dniu dniu 27 sierpnia 2016 r. w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sielpi odbyło się spotkanie przy grillu Członków Stowarzyszenia i ich rodzin. Spotkanie przebiegło w milej i wesołej atmosferze, biesiadne stoły, uginały się pod pysznościami. Podano kiełbaskę, kaszankę i mięso z grilla, a także sałatki i ciasta. Nie zabrakło również rodzinnego ciepła i gromkich śmiechów. W tej miłej atmosferze czas upłynął bardzo szybko i choć tematów do rozmów było bardzo wiele, musieliśmy rozejść się do domów już wybiegając w myślach do następnego spotkania.

18 września 2016 r. po raz drugi odbył się Przysuski z Gothaer. Podobnie jak rok temu i tym razem bieg organizowany był z myślą o wsparciu chorych na stwardnienie rozsiane, podopiecznych naszego Stowarzyszenia. Zawody miały również na celu propagowanie zdrowego stylu życia.

 

W dniu 11 czerwca 2016 r. członkowie stowarzyszenia udali się na wycieczkę do Częstochowy

 

Kolejne już Wielkanocne Spotkanie PTSR oddział w Końskich odbyło się 19 marca 2016 r. i tak jak w latach poprzednich korzystaliśmy z gościny Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sielpi. Spotkanie tradycyjnie połączono z warsztatami dla chorych na stwardnienia rozsiane.

12 grudnia 2015 r w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sielpi odbyło się 3 już Spotkanie opłatkowe członków Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego oddział w Końskich, Tym razem spotkanie połączono z warsztatami dla chorych na stwardnienia rozsiane. Na spotkanie licznie przybyli członkowie Stowarzyszenia ich rodziny oraz zaproszeni goście. Świątecznie udekorowane stoły już na początku stworzyły przytulną i domową atmosferę. Uroczystość rozpoczęła się przemówieniem Wice Przewodniczącej PTSR Oddziału w Końskich – Marii Statkiewicz, która przywitała przybyłych na spotkanie członków Oddziału i zaproszonych gości. Podczas warsztatów dr hab. n. med. Michał Arkuszewski z Novartis Poland przedstawił najnowsze osiągnięcia w poznaniu SM, natomiast dr n. med. Magdalena Boczarska z Kliniki Neurologii w Katowicach omówiła tematykę „Toksyna botulinowa w leczeniu spastyczności w SM”. Po części warsztatowej głos zabrał dr Waldemar Brola Ordynator Oddziału Neurologii Szpitala św Łukasza w Końskich jednocześnie Patron Oddziału PTSR, który życzył wszystkim zebranym wytrwałości i realizacji zamierzonych celów. Życzenia świąteczne w imieniu zarządu przekazała również Pani Maria Statkiewicz.

W dniach 28-29 listopada 30-osobowa grupa Członków stowarzyszenia uczestniczyła w turnusie integracyjnym w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Polanika” w Chrustach. Wyjazd połączono z zajęciami psychoterapeutycznymi przeprowadzonymi przez psychoterapeutę Pana Roberta Adamczyka. Podczas zajęć uczestnicy poznali techniki pracy z ciałem oraz techniki relaksacyjne i medytacyjne. Rozmawiano również o obrazie samego siebie u osoby chorej na SM.

18 października 2015 r. w Przysusze odbył się Pierwszy Przysuski Bieg Po Zdrowie. W tym roku bieg był dedykowany chorym na stwardnienie rozsiane, podopiecznym Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział w Końskich. Organizatorem przedsięwzięcia było Centrum Ubezpieczeń „Pod Zegarem”, natomiast Stowarzyszenia pełniło role współorganizatora.

W dniach 3 i 4 października 2015 r przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w obchodach 25-lecia Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. W sobotę 3 października w Pałacu Prymasowskim w Warszawie podczas uroczystości wręczono złote, srebrne i brązowe Krzyże Zasługi osobom, które pracują na rzecz chorych na stwardnienie rozsiane. Złoty Krzyż Zasługi otrzymała Izabela Czarnecka, Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał Tomasz Połeć – Przewodniczący Rady Głównej PTSR. Brązowe Krzyże Zasługi otrzymali : Maria Kulenty, ksiądz Robert Kowalski, Danuta Ławniczak, Elżbieta Słupianek oraz Helena Konarska. Wręczono również podziękowania za współpracę wszystkim oddziałom PTSR. Następnie odbyła się konferencja „Drogi rozwoju PTSR na przestrzeni 25 lat działalności”, w której wzięli udział przedstawiciele byłych i obecnych władz PTSR. Kulminacją wieczoru był recital Izabeli Kopeć. Galę poprowadziła Katarzyna Pakosińska, która niedawna pełni rolę Ambasadora Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. W niedzielę 4 października uroczystości przeniosły się do Sali Balowej Zamku Królewskiego. Tym razem uroczystość poprowadziła Anna Popek. Podczas uroczystości uhonorowano osoby szczególnie zasłużone na rzecz środowiska osób chorych na SM tytułem Ambasador SM. Tytuł Ambasadora otrzymali: Teresa Hernik – Prezez PFRON , Robert Sałek, prof. Dr hab. N.med. Zdzisław Lucjan Maciejek, Malina Wieczorek, dr n. med. Piotr Paczwa, Robert Kempa, dr n. med. Krystyna Matysek, dr n. med. Krzysztof Nagrodkiewicz, prof. Dr hab.med Krzysztof Selmaj, Jolanta Krawczyk, Konrad Łukaszewski , Krystyna Marcińczak, J.E. bp dr Henryk Tomasik, Jacek Kozłowski, prof. Jerzy Kotowicz, Ewa Czeszejko- Sochacka, Ewa Piechota, Halina Kunicka, dr n, med. Cezary Głogowski, Czesław Hoc, Dariusz Olejnik, Arkadiusz Paweł Gajewski, Barbara Kokocińska, Zofia Schroten-Czerniejewicz oraz dr n.med. Barbara Ujma- Czapska. Władze PTSR podziękowały także osobom szczególnie zaangażowanym z kampanię SyMfonia serc, wręczając im podziękowania Serca serc. Wieczór zakończył koncert pani Haliny Frąckowiak

Dnia 26 września 2015 r. w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sielpi odbyło się spotkanie warsztatowo-integracyjne członków Stowarzyszenia. Podczas spotkania odbyły się warsztaty dotyczące rehabilitacji osób chorych na SM, podczas których Pani Katarzyna Pawłowska z Oddziału Neurologii, Specjalistyczny Szpital św.Łukasza w Końskich omówiła zasady rehabilitacji w SM, natomiast Pani Edyta Bobińska – przedstawiciel firmy Life+ przedstawiła sprzęt rehabilitacyjny dla chorych na SM. Podczas części panelowej warsztatów zgromadzeni zadawali mnóstwo pytań na temat samej rehabilitacji jak i sprzętu rehabilitacyjnego. Po części warsztatowej odbył się grill, podczas którego Członkowie Stowarzyszenia i ich rodziny mogli mile spędzić czas. Pomimo, iż pogoda nie sprzyjała wszyscy świetnie się bawili.

W dniu 27 czerwca 2015 r. w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sielpi odbyło się spotkanie warsztatowe dla pacjentów zainteresowanych tematyką leczenia Stwardnienia Rozsianego. Podczas warsztatów omówiono tematy: „Epidemiologia i czynniki ryzyka SM” Dr hab. n. med. Michał Arkuszewski Novartis Pharmaceuticals ,,Marihuana medyczna – zastosowanie w SM” Dr n.med. Waldemar Brola Kierownik Oddziału Neurologicznego Szpital Specjalistyczny św. Łukasza w Końskich” Problemy społeczne pacjentów z SM”. Maria Statkiewicz, Oddział Neurologiczny, Szpital Specjalistyczny św. Łukasza w Końskich Po części oficjalnej planowane odbyło się kolejne spotkanie integracyjne członków stowarzyszenia.

W dniu 28 marca 2015 r. o godz. 11 w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sielpi odbyło się Spotkanie wielkanocne członków PTSR oddział w Końskich. Spotkanie połączone było z warsztatami dotyczącymi tematyki SM, które poprowadzili dr n.med Waldemar Brola - Kierownik Oddziału Neurologicznego Szpital Specjalistyczny św. Łukasza w Końskich, oraz dr hab. n. med. Michał Arkuszewski - Novartis Pharmaceuticals

6 grudnia 2014 r. w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sielpi odbyło się kolejne już spotkanie wigilijne członków PTSR Odział w Końskich. Na spotkanie licznie przybyli członkowie Stowarzyszenia ich rodziny oraz zaproszeni goście. Świątecznie udekorowane stoły już na początku stworzyły przytulną i domową atmosferę. Uroczystość rozpoczęła się przemówieniem Wice Przewodniczącej PTSR Oddziału w Końskich – Marii Statkiewicz, która przywitała przybyłych na spotkanie członków Oddziału i zaproszonych gości. Następnie głos zabrał dr Waldemar Brola Ordynator Oddziału Neurologii Szpitala św Łukasza w Końskich jednocześnie Patron Oddziału PTSR, który dziękując za tak liczne przybycie na spotkanie życzył wszystkim zebranym wytrwałości i realizacji zamierzonych celów. Spotkanie miało również akcent uroczysty. Jak informowaliśmy wcześniej Rada Główna Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego postanowiła uhonorować Pana Doktora Waldemara Brolę najwyższym odznaczeniem PTSR – „AMBASADOR SM”, za zasługi w podnoszeniu świadomości na temat SM. Odznaczenie podczas spotkania wręczyli Panu Doktorowi Przewodnicząca Rady Oddziału Paulina Ligęza, oraz Członek Rady Oddziału Wojciech Rafalski.

W dniach 09-16 listopada 2014 r. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Końskich realizowało projekt: „Aktywna rehabilitacja osób niepełnosprawnych – mieszkańców województwa świętokrzyskiego chorych na stwardnienie rozsiane szansą na zwiększenie ich samodzielności i zaradności”. Zadanie realizowane było przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w 2014 r. W ramach projektu 26 osób niepełnosprawnych – chorych na stwardnienie rozsiane (SM) legitymujących się znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności w wieku 18-68 lat oraz 3 opiekunów tychże osób, zamieszkałych w następujących powiatach województwa świętokrzyskiego: konecki, włoszczowski, jędrzejowski, skarżyski, kielecki, grodzki Kielce, staszowski, starachowicki uczestniczyło w turnusie rehabilitacyjny w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Polanika” w Chrustach. Celem głównym zadania było zwiększenie dostępności, osobom chorym na stwardnienie rozsiane, do rehabilitacji, zabiegów fizykalnych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. W ramach zadania beneficjenci uczestniczyli w zajęcia rehabilitacyjnych, zajęciach psychoterapeutycznych zarówno w grupowych jak i indywidualnych oraz w zajęciach, zajęciach integracyjnych (relaksacyjnych). Uczestnicy turnusu byli pod ogromnym wrażeniem profesjonalizmu pracowników ośrodka, a także wspaniałych warunków tam będących.

W dniu 4 października 2014 r. w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Końskich odbyło się spotkanie warsztatowe członków Stowarzyszenia. Na spotkanie zaproszono Pana Michała Lipowskiego - lekarza urologa, oraz Panią Martę Wrzeszcz - Piątkowską - dietetyka. Pan Michał Lipowski szczegółowo omówił zgromadzonym problemy urologiczne chorych na stwardnienie rozsiane. Podczas dyskusji lekarz odpowiadał na wszystkie nurtujące pytania zgromadzonych. Po wykładzie uczestnicy spotkania mięli mozliwość indywidualnie spotkać się z lekarzem. Pani Marta Wrzeszcz - Piątkowska omówiła temat diety należy jaką należy stosować w stwardnieniu rozsianym. Jak wskazano dieta jest bardzo ważnym elementem w życiu każdego chorego na SM. Odpowiedni sposób żywienia może wspomagać leczenie oraz zmniejszać ryzyko zaostrzenia się choroby. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Uczestnicy spotkania podkreślali, że spotkania ze specjalistami są jak najbardziej potrzebne.

W dniach 4-10 sierpnia 2014 r. dzięki uprzejmości dyrekcji Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego „Polanika” w Chrustach 10 członków stowarzyszenia uczestniczyło w turnusie rehabilitacyjnym.

W dniu 5 lipca 2104 r. w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sielpi odbyło się spotkanie integracyjne przy grillu członków Stowarzyszenia i ich rodzin

W dniach 16-18 maja 2014 r. w Grębiszewie odbyła się w II Abilimpiada PTSR. W tym samym czasie, oprócz Abilimpiady odbyły się również Walne Zgromadzenie i Szkolenie Komisji Rewizyjnych. Przedstawiciele PTSR oddział w Końskich uczestniczyli zarówno w Ambipliadzie jak i Walnym Zgromadzeniu PTSR.

W dniu 5 kwietnia 2014 r. w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sielpi odbyło się pierwsze spotkanie wielkanocne członków PTSR Oddział w Końskich. Świątecznie udekorowane stoły już na początku stworzyły przytulną i domową atmosferę. Po części oficjalnej uczestnicy wspólnie zasiedli do stołów, które uginały sie pod świątecznymi przysmakami. Podano żurek z kiełbasą, jajka faszerowane pieczarkami, wędliny, sałatki warzywne, pieczywo, ciasta napoje. Salę przepełniały rozmowy i śmiechy. Czas spotkania, jak zawsze, upłynął bardzo szybko. Pomimo towarzyszącego niektórym z nas zmęczenia, tak nieodłącznie związanym z naszą chorobą, radość wspólnego przeżywania tej uroczystej chwili zniechęcała do powrotu.

W dniu 14 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej szpitala św Łukasza w Końskich odbyło się spotkanie opłatkowe Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział w Końskich, w którym uczestniczyli Członkowie Stowarzyszenia, sympatycy oraz zaproszeni goście

W dniach 06-08 grudnia 2013 r. przedstawiciele Rady Oddziału uczestniczyli w spotkaniu Oddziałów PTSR w Broku.

W trosce o losy osób dotkniętych Stwardnieniem Rozsianym w dniu 16 listopada 2013 r. w Końskich powstał Oddział Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Naszym celem i misją jest poprawa jakości życia osób chorujących na SM w regionie świętokrzyskim oraz zapewnienie im dostępu do leczenia i rehabilitacji, by każdy z nich miał szansę stać się równoprawnym członkiem społeczeństwa i prowadzić godne życie.

Permalink do tego artykułu: http://ptsrkonskie.org.pl/?page_id=84

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress