Turnus Rehabilitacyjny w Polanice

tab_stronaW dniach 09-16 listopada 2014 r.  Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Końskich realizowało projekt: „Aktywna rehabilitacja osób niepełnosprawnych – mieszkańców województwa świętokrzyskiego chorych na stwardnienie rozsiane szansą na zwiększenie ich samodzielności i zaradności”.
Zadanie realizowane było przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w 2014 r.

W ramach projektu 26 osób niepełnosprawnych – chorych na stwardnienie rozsiane (SM) legitymujących się znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności w wieku 18-68 lat oraz 3 opiekunów tychże osób, zamieszkałych w następujących powiatach województwa świętokrzyskiego: konecki, włoszczowski, jędrzejowski, skarżyski, kielecki, grodzki Kielce, staszowski, starachowicki uczestniczyło w turnusie rehabilitacyjny w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Polanika” w Chrustach.
Celem głównym zadania było zwiększenie dostępności, osobom chorym na stwardnienie rozsiane, do rehabilitacji, zabiegów fizykalnych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
W ramach zadania beneficjenci uczestniczyli w zajęcia rehabilitacyjnych, zajęciach psychoterapeutycznych zarówno w grupowych jak i indywidualnych oraz w zajęciach, zajęciach integracyjnych (relaksacyjnych).
Uczestnicy turnusu byli pod ogromnym wrażeniem profesjonalizmu pracowników ośrodka, a także wspaniałych warunków tam będących.

Poniżej przedstawiamy krótką fotorelacje z turnusu.

Permalink do tego artykułu: http://ptsrkonskie.org.pl/?p=747

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress