„AKTYWNA REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE ICH SAMODZIELNOŚCI I ZARADNOŚCI”.

pasek

Od 22 października 2014 r. do 16 listopada 2014 r. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Końskich realizowało projekt: „Aktywna rehabilitacja osób niepełnosprawnych – mieszkańców województwa świętokrzyskiego chorych na stwardnienie rozsiane szansą na zwiększenie ich samodzielności i zaradności”.
Zadanie realizowane było przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w 2014 r.

ADRESACI PROJEKTU:

Adresatami realizowanego zadania publicznego było 26 osób niepełnosprawnych – chorych na stwardnienie rozsiane (SM) legitymujących się znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności w wieku 18-68 lat oraz 3 opiekunów tychże osób, zamieszkałych w następujących powiatach województwa świętokrzyskiego:
1. konecki
2. włoszczowski
3. jędrzejowski
4. skarżyski
5. kielecki
6. grodzki Kielce
7. staszowski
8. starachowicki
.
CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Celem głównym zadania było zwiększenie dostępności, osobom chorym na stwardnienie rozsiane, do rehabilitacji, zabiegów fizykalnych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

 • zwiększenie samodzielności i niezależności beneficjentów – poprawa stanu zdrowia, sprawności psychofizycznej i nauka niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością
 • kształtowanie umiejętności współżycia w grupie społecznej, nawiązanie kontaktów interpersonalnych,
 • zmiana negatywnego nastawienia osoby niepełnosprawnej do swojego schorzenia,
 • umożliwienie wypoczynku fizycznego i psychicznego,
 • rozwijanie umiejętności wykonania czynności samoobsługowych, posługiwanie się sprzętem rehabilitacyjnym, zdolność radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych,
 • rozwijanie zainteresowań,
 • integracja ze środowiskiem, rozwój dojrzałości społecznej,
 • rozwój umiejętności interpersonalnych: asertywność, zaufanie, empatia, rozwiązywanie konfliktów, podejmowanie decyzji,
 • wprowadzenie nowych nawyków, wzorów zachowań i reakcji,
 • świadomość i poczucie wspólnoty, pogłębiania więzi i zacieśnianie kontaktów,
 • poznanie metod radzenia sobie ze stresem , napięciem i silnymi, destrukcyjnymi emocjami,
 • poznanie zasad motywacji i skutecznego działania w oparciu o cele,
 • odkrycie swojej indywidualności i wzrost poczucia własnej wartości, odpowiedzialności,
 • odzyskanie sensu i radości życia.

ZAKRES WSPARCIA:

26 osób niepełnosprawnych – chorych na stwardnienie rozsiane (SM) legitymujących się znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności w wieku 18-68 lat oraz 3 opiekunów tychże osób, zamieszkałych w następujących powiatach województwa świętokrzyskiego: konecki, włoszczowski, jędrzejowski, skarżyski, kielecki, grodzki Kielce, staszowski, starachowicki zostało skierowanych na turnus rehabilitacyjny, który odbył się w dniach 09-16 listopada 2014 r. w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Polanika” pod adresem: Chrusty, ul. Laskowa 95, 26-050 Zagnańsk.

 

  PROJEKT ZAKOŃCZONY!

 

Permalink do tego artykułu: http://ptsrkonskie.org.pl/?p=718

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress