Projekt: Aktywna rehabilitacja chorych na stwardnienie rozsiane szansą na zwiększenie ich samodzielności i zaradności 2017.

pasek

Od 01 listopada 2017 r. do 05 grudnia 2017 r. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Końskich realizuje projekt: „Aktywna rehabilitacja chorych na stwardnienie rozsiane szansą na zwiększenie ich samodzielności i zaradności.”
Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w 2017 r.

ADRESACI PROJEKTU:

Adresatami realizowanego zadania publicznego jest 17 osób niepełnosprawnych – chorych na stwardnienie rozsiane (SM) legitymujących się znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności w wieku 18-75 lat oraz 3 opiekunów tychże osób, zamieszkałych w co najmniej dwóch powiatach województwa świętokrzyskiego.
.
CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności, osobom chorym na stwardnienie rozsiane, do rehabilitacji, zabiegów fizykalnych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

 • zwiększenie samodzielności i niezależności beneficjentów – poprawa stanu zdrowia, sprawności psychofizycznej i nauka niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością
 • kształtowanie umiejętności współżycia w grupie społecznej, nawiązanie kontaktów interpersonalnych,
 • zmiana negatywnego nastawienia osoby niepełnosprawnej do swojego schorzenia,
 • umożliwienie wypoczynku fizycznego i psychicznego,
 • rozwijanie umiejętności wykonania czynności samoobsługowych, posługiwanie się sprzętem rehabilitacyjnym, zdolność radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych,
 • rozwijanie zainteresowań,
 • integracja ze środowiskiem, rozwój dojrzałości społecznej,
 • rozwój umiejętności interpersonalnych: asertywność, zaufanie, empatia, rozwiązywanie konfliktów, podejmowanie decyzji,
 • wprowadzenie nowych nawyków, wzorów zachowań i reakcji,
 • świadomość i poczucie wspólnoty, pogłębiania więzi i zacieśnianie kontaktów,
 • poznanie metod radzenia sobie ze stresem , napięciem i silnymi, destrukcyjnymi emocjami,
 • poznanie zasad motywacji i skutecznego działania w oparciu o cele,
 • odkrycie swojej indywidualności i wzrost poczucia własnej wartości, odpowiedzialności,
 • odzyskanie sensu i radości życia.

ZAKRES WSPARCIA:

17 osób niepełnosprawnych – chorych na stwardnienie rozsiane (SM) legitymujących się znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności w wieku 18-75 lat oraz 3 opiekunów tychże osób, zamieszkałych w co najmniej dwóch powiatach województwa świętokrzyskiego zostanie skierowanych na turnus rehabilitacyjny, który odbędzie się w dniach od 26 listopada do 02 grudnia 2017 r. w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Polanika” pod adresem: Chrusty, ul. Laskowa 95, 26-050 Zagnańsk.

Rekrutacja trwa w dniach 01-15 listopada 2017 r.

Dokumenty rekrutacyjne (Przed wypełnieniem proszę zapoznać się z regulaminem).

Permalink do tego artykułu: http://ptsrkonskie.org.pl/?p=3149

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress