Walne Zgromadzenie Oddziału 30 czerwca 2018 r.

Serdecznie zapraszamy członków stowarzyszenia na Walne Zgromadzenie Oddziału.

Walne Zgromadzenie jest zwołane w oparciu o § 29 statutu stowarzyszenia:
– I termin, na dzień 30.06.2018 r. o godzinie 15.00, a w przypadku zbyt małej frekwencji:
– II termin, na dzień 30.06.2018 r. o godzinie 16.00.
Zebranie odbędzie się w Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu (Maleniec 54, 26-242 Ruda Maleniecka)

Porządek obrad Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Oddziału
PTSR Oddział w Końskich, w dniu 30 czerwca 2018 roku.

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Oddziału PTSR Oddział w Końskich.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Oddziału PTSR Oddział w Końskich.
 3. Przyjęcie regulaminu Walnego Zgromadzenia Oddziału PTSR Oddział w Końskich.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Oddziału PTSR Oddział w Końskich.
 5. Wybór komisji regulaminowych
 6. Sprawozdanie komisji mandatowej w sprawie prawomocności Walnego Zgromadzenia Oddziału.
 7. Omówienie przez Radę Oddziału działalności merytorycznej i finansowej stowarzyszenia za rok 2017.
 8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego za rok 2017 (uchwała Walnego Zebrania).
 9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za rok 2017 (uchwała Walnego Zebrania).
 10. Dyskusja nad sprawami bieżącymi, wolne wnioski.
 11. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
 12. Zamknięcie obrad.

Po zebraniu, około godz. 17:00 zapraszamy chętnych do udziału w spotkaniu grillowym.

Prosimy o potwierdzenia uczestnictwa do dnia 25 czerwca 2018 r. u p. Sabiny Szopa – tel. 605-530-394

Permalink do tego artykułu: http://ptsrkonskie.org.pl/?p=3774

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress